நான் – பாரதியார் கவிதை

நான்
I

வானிற் பறக்கின்ற புள்ளெலாநான்
All birds flying in the sky, I am

மண்ணிற் றிரியும் விலங்கெலாநான்
All beasts roaming the sands, I am

கானிழல் வளரு மரமெலாநான்
All shady trees growing in forests, I am

காற்றும் புனலுங் கடலுமேநான்.
Winds, floods, seas, I am

 

விண்ணிற் றெரிகின்ற மீனெலாநான்
All stars that burn in the sky, I am

வெட்ட வெளியின் விரிவெலாநான்
All the expanse of empty space, I am

மண்ணிற் கிடக்கும் புழுவெலாநான்
All worms that lie on land, I am

வாரியி லுள்ள வுயிரெலாநான்.
All life forms inside water, I am

 
கம்ப னிசைத்த கவியெலாநான்
All poems written by Kamban, I am

காருகர் தீட்டு முருவெலாநான்
All imagery created by painters, I am

இம்பர் வியக்கின்ற மாட கூடம்
Mansions and halls that induce awe in people

எழினகர் கோபுரம் யாவுமேநான்.
Towers of the beautiful city, I am

 

இன்னிசைமாத ரிசையுளேனான்
Inside the sweet music of women, I am

இன்பத் திரள்க ளனைத்துமேநான்
All accumulations of joy, I am

புன்னிலை மாந்தர்தம் பொய்யெலாநான்
All lies of wretched people, I am

பொறையருந் துன்பப் புணர்ப்பெலாநான்.
All bonds of pain and impatience, I am

 

மந்திரங் கோடி யியக்குவோனான்
Operator of a million spells, I am

இயங்கு பொருளி னியல்பெலாநான்
All nature of things that operate, I am

தந்திரங் கோடி சமைத்துளோனான்
Creator of a million tricks, I am

சாத்திர வேதங்கள் சாற்றினோனான்.
Teacher of Sastras and Vedas, I am

 

அண்டங்கள் யாவையு மாக்கினோனான்
Maker of all universes, I am

அவைபிழை யாமே சுழற்றுவோனான்
Spinner of them flawlessly, I am

கண்டநற் சக்திக் கணமெலாநான்
All star formations that limit energies, I am

காரண மாகிக் கதித்துளோனான்.
The cause and the knower, I am

 

நானெனும் பொய்யை நடத்துவோனான்
Conductor of the illusion called me, I am

ஞானச் சுடர்வானிற் செல்லுவோனான்
Traveler in the bright sky of wisdom, I am

ஆன பொருள்க ளனைத்தினு மொன்றாய்
Unifying everything created

அறிவாய் விளங்கு முதற்சோதி நான்.
The first light of knowledge, I am

Lyrics : Aezhu swarangalukkul – ஏழு ஸ்வரங்களுக்குள்

படம் – அபூர்வராகங்கள்
பாடியவர் – வாணி ஜெயராம்
வரிகள் – கண்ணதாசன்
இசை – எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன்

ஏழு ஸ்வரங்களுக்குள் எத்தனை பாடல்
இதயச் சுரங்கத்துள் எத்தனை கேள்வி
காணும் மனிதருக்குள் எத்தனை சலனம் – வெறும்
கற்பனை சந்தோஷத்தில் அவரது கவனம்

(ஏழு)

காலை எழுந்தவுடன் நாளைய கேள்வி
அது கையில் கிடைத்த பின்னும் துடிக்குது ஆவி
ஏனென்ற கேள்வி ஒன்றே என்றைக்கும் தங்கும் – மனித
இன்பதுன்பம் எதிலும் கேள்விதான் மிஞ்சும்

(ஏழு)

எனக்காக நீ அழுதால் இயற்கையில் நடக்கும்
நீ எனக்காக உணவு உண்ண எப்படி நடக்கும்
நமக்கென்று பூமியிலே கடமைகள் உண்டு – அதை
நமக்காக நம் கையால் செய்வது நன்று

(ஏழு)

ஆரம்பத்தில் பிறப்பும் உன் கையில் இல்லை
இதில் அடுத்தடுத்த நடப்பும் உன் கையில் இல்லை
பாதை வகுத்த பின்பு பயந்தென்ன லாபம் – அதில்
பயணம் நடத்திவிடு மறைந்திடும் பாவம்

(ஏழு)

நாளைப் பொழுது என்றும் நமக்கென வாழ்க
அதை நடத்த ஒருவனுண்டு கோயிலில் காண்க
வேளை பிறக்கும் என்று நம்பிக்கை கொள்க
எந்த வேதனையும் மாறும் மேகத்தைப் போல

(ஏழு)

Lyrics : Oruvan Oruvan Mudhalali

படம் : முத்து (1995)
இசை : A.R. ரஹ்மான்
பாடியவர் : S.P. பாலசுப்ரமணியம்
பாடல்வரிகள் : வைரமுத்து

ஹே ஹே ஹே ஹே ஹே ஹே ஹே ஹே
ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ
ஹே ஹே ஹே ஹே ஹே ஹே
ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ

ஒருவன் ஒருவன் முதலாளி
உலகில் மற்றவன் தொழிலாளி
விதியை நினைப்பவன் ஏமாளி
அதை வென்று முடிப்பவன் அறிவாளி

ஒருவன் ஒருவன் முதலாளி
உலகில் மற்றவன் தொழிலாளி
விதியை நினைப்பவன் ஏமாளி
அதை வென்று முடிப்பவன் அறிவாளி

பூமியை வெல்ல ஆயுதம் எதற்கு
பூப்பறிக்க கோடரி எதற்கு
பொன்னோ பொருளோ போர்க்களம் எதற்கு
ஆசை துறந்தால் அகிலம் உனக்கு

ஒருவன் ஒருவன் முதலாளி
உலகில் மற்றவன் தொழிலாளி
விதியை நினைப்பவன் ஏமாளி
அதை வென்று முடிப்பவன் அறிவாளி

ஹேய்…. சைய்ய சைய்யார சைய்யார சைய்யா
ஹா ஹே ஹே ஹே ஹேய்
சைய்ய சைய்யார சைய்யார சைய்யா
சைய்ய சைய்யார சைய்யார சைய்யா
சைய்ய சைய்யார சைய்யார சைய்யா
சைய்ய சைய்யார சைய்யார சைய்யா

மண்ணின் மீது மனிதனுக்காசை
மனிதன் மீது மண்ணுக்காசை
மண்ணின் மீது மனிதனுக்காசை
மனிதன் மீது மண்ணுக்காசை

மண் தான் கடைசியில் ஜெயிக்கிறது
இதை மனம் தான் உணர மறுக்கிறது

கையில் கொஞ்சம் காசு இருந்தால்
நீ தான் அதற்கு எஜமானன்
கழுத்து வரைக்கும் காசு இருந்தால்
அது தான் உனக்கு எஜமானன்

வாழ்வின் அர்த்தம் புரிந்துவிடு
வாழ்க்கையை வாரிக் குடித்துவிடு

ஒருவன் ஒருவன் முதலாளி
உலகில் மற்றவன் தொழிலாளி
விதியை நினைப்பவன் ஏமாளி
அதை வென்று முடிப்பவன் அறிவாளி

வானம் உனக்கு பூமியும் உனக்கு
வரப்புகளோடு சண்டைகள் எதற்கு
வானம் உனக்கு பூமியும் உனக்கு
வரப்புகளோடு சண்டைகள் எதற்கு

வாழச் சொல்லுது இயற்கையடா
வாழ்வில் துன்பம் செயற்கையடா

பறவைகள் என்னைப் பார்க்கும் போது
நலமா நலமா என்கிறது
மொட்டுக்கள் மெல்லத் திறக்கும் போது
முத்து முத்து என்கிறதே

இனிமை இனிமேல் போகாது
அட முதுமை எனக்கு வாராது

ஒருவன் ஒருவன் முதலாளி
உலகில் மற்றவன் தொழிலாளி
விதியை நினைப்பவன் ஏமாளி
அதை வென்று முடிப்பவன் அறிவாளி

ஆங்… ஒருவன் ஒருவன் முதலாளி
உலகில் மற்றவன் தொழிலாளி
விதியை நினைப்பவன் ஏமாளி
அதை வென்று முடிப்பவன் அறிவாளி

பூமியை வெல்ல ஆயுதம் எதற்கு
பூப்பறிக்க கோடரி எதற்கு
பொன்னோ பொருளோ போர்க்களம் எதற்கு
ஆசை துறந்தால் அகிலம் உனக்கு

Lyrics to Oru Kootu Kiliyaaga -ஒரு கூட்டு கிளியாக

படம் : படிக்காதவன்
பாடல் : ஒரு கூட்டு கிளியாக
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
——-

ஒரு கூட்டு கிளியாக
ஒரு தோப்பு குயிலாக
பாடு, பண் பாடு

இரை தேட பறந்தாலும்
திசை மாறி திரிந்தாலும்
கூடு, ஒரு கூடு

செல்லும் வழியெங்கும் பள்ளம் வரலாம்
உள்ளம் எதிர்பாராமல் வெள்ளம் வரலாம்
நேர்மை அது மாறாமல் தர்மம் அதை மீறாமல்
நாளும் நடை போடுங்கள் ஞானம் பெறலாம்

சத்தியதை நீங்கள் காத்திருந்தால்
சத்தியம் உங்களை காத்திருக்கும்
தாய் தந்த அன்புக்கும் நான் தந்த பண்புக்கும்
பூ மாலை காத்திருக்கும்

நெல்லின் விதை போடாமல் நெல்லும் வருமா
வேர்வை அது சிந்தாமல் வெள்ளி பணமா
வெள்ளை இளஞ்சிட்டுக்கள், வெற்றி கொடி கட்டுங்கள்
சொர்க்கம் அதை தட்டுங்கள், விண்ணை தொடுங்கள்

பேருக்கு வாழ்வது வாழ்கை இல்லை
ஊருக்கு வாழ்வதில் தோல்வி இல்லை
ஆனந்த கண்ணீரில் அபிஷேகம் நான் செய்தேன்
என் கண்ணில் ஈரமில்லை

முத்தைத் தருபத்தித் திருநகை – Lyrics and Meaning of Muthai Tharu Pathi

These are lyrics to the song Muthai tharu pathi thirunagai from Tamil film Arunagirinathar (1964)

The song is from Thiruppugazh.

முத்தைத் தருபத்தித் திருநகை
அத்திக்கிறை சத்திச் சரவண
முத்திக்கொரு வித்துக் குருபர எனஓதும்

முக்கட்பரமற்குச் சுருதியின்
முற்பட்டது கற்பித்திருவரும்
முப்பத்துமூவர்க்கத் தமரரும் அடிபேண

பத்துத்தலை தத்தக் கணைதொடு
ஒற்றைக்கிரி மத்தைப் பொருதொரு
பட்டப்பகல் வட்டத் திகிரியில் இரவாகப்

பத்தற் கிரதத்தைக் கடவிய
பச்சைப்புயல் மெச்சத் தகுபொருள்
பட்சத்தொடு ரட்சித் தருள்வதும் ஒருநாளே

தித்தித் தெய ஒத்தப் பரிபுர
நிர்த்தப்பதம் வைத்துப்பயிரவி
திக்கொக்கு நடிக்கக் கழுகொடு கழுதாடத்

திக்குப் பரி அட்டப் பயிரவர்
தொக்குத் தொகு தொக்குத் தொகுதொகு
சித்ரப்பவுரிக்குத் ரிகட கெனவோதக்

கொத்துப்பறை கொட்டக் களமிசை
குக்குக் குகு குக்குக் குகுகுகு
குத்திப் புதை புக்குப் பிடியென முதுகூகை

கொட்புற்றெழ நட்பற் றவுணரை
வெட்டிப்பலி இட்டுக் குலகிரி
குத்துப்பட ஒத்துப் பொரவல பெருமாளே!

பத உரை

முத்தை = முத்துப் போன்ற முத்திச் செல்வத்தை
தரு = அளிக்கும்
பத்தித் திரு நகை = வரிசையாய் விளங்கும் பற்களை உடைய

அத்திக்கு = யானையால் வளர்க்கப்பட்ட தேவசேனைக்கு
இறை = இறைவனே
சத்தி = சத்தி வேல் (ஏந்திய)
சரவண = சரவணபவனே

முத்திக்கு = வீட்டுப் பேற்றுக்கு
ஒரு வித்து = ஒரு வித்தே
குருபர = குரு மூர்த்தியே
என ஓதும் = என்று ஓதுகின்ற

முக்கண் பரமற்கு = மூன்று கண்களை உடைய சிவபெருமானுக்கு
சுருதியின் = வேதத்தின்

முற்பட்டது = முற்பட்டு நிற்கும் பிரணவத்தை
கற்பித்து = கற்பித்து
இருவரும் = பிரமன், திருமால் ஆகிய இருவரும்

முப்பத்து மூ வர்க்கத்து = முப்பது மூன்று வகையான
அமரரும்- தேவர்களும்
அடி பேண = (உனது)திருவடியை விரும்ப (அவுணருடன் போர் செய்த பெருமாளே)

பத்துத் தலை தத்த = (இராவணனுடைய) பத்து தலைகளும் சிதறும்படி
கணை தொடு = அம்பைச் செலுத்தியும்

ஒற்றைக் கிரி மத்தை = ஒப்பற்ற மந்தரம் என்னும் மலையை மத்தாக நட்டு
பொருது = (கடலைக்) கடைந்தும்

ஒரு பட்டப்பகல் = ஒரு பட்டப் பகலை
வட்ட = வட்ட வடிவமாக உள்ள
திகிரியில் = சக்கரத்தினால்
இரவாக = இரவாகச் செய்தும்

பத்தற்கு இரதத்தைக் கடவிய = பத்தனாகிய அருச்சுனனுடைய தேரைப் பாகனாகஇருந்த நடத்திய

பச்சைப் புயல் = பச்சை மேகம் போல் நிறமுடைய திருமால்
மெச்சத் தகு பொருள் = மெச்சத் தகுந்த பொருளே

பட்சத்தொடு = (என் மீது) அன்பு வைத்து
ரட்சித்து அருள்வதும் = (என்னைக்) காத்தருளும்
ஒரு நாளே = ஒரு நல்ல நாளும் உண்டாகுமா?

தித்தித்தெய ஒத்து = தித்தித்தெய என்னும் தாளத்துக்கு ஒத்த வகையில்
பரிபுரம் = சிலம்பு (அணிந்த)

நிர்த்தப் பதம் வைத்து = நடனப் பதத்தை வைத்து
பயிரவி = காளி

திக்கு = திக்குகளில்
ஒட்க நடிக்க = சுழன்று நடிக்கவும்
கழுகொடு = கழுகுகளுடன்
கழுது = பேய்கள்
ஆட = ஆடவும்

திக்குப் பரி = திக்குகளைக் காக்கும்
அட்டப் பயிரவர் = எட்டு பயிரவர்கள்
தொக்குத் தொகு தொக்குத் தொகுதொகு = தொக்குத் தொகு தொக்குத் தொகுதொகு என வரும்.

சித்ர = அழகிய
பவுரிக்கு = மண்டலக் கூத்தை
த்ரிகடக என ஓத = த்ரிகடக என்று ஓதவும்

கொத்துப் பறை = கூட்டமான பறைகள்
கொட்ட = முழங்கவும்
களம் மிசை = போர்க் களத்தில்

குக்குக் குகு குக்குக் குகுகுகு- குக்குக் குகு குக்குக் குகுகுகு

குத்திப் புதை புக்குப் பிடி= இவ்வாறு ஒலி செய்து
முது கூகை = கிழக் கோட்டான்கள்

கொட்புற்று எழ = வட்டம் இட்டு எழவும்
நட்பு அற்ற அவுணரை = பகைவர்களாகிய அசுரர்களை

வெட்டிப் பலி இட்டு = வெட்டிப் பலி இட்டு
குலகிரி = குலகிரியாகிய கிரௌஞ்ச மலை

குத்துப்பட ஒத்து = குத்துப்படத் தாக்கி
பொர வ(ல்)ல = சண்டை செய்ய வல்ல
பெருமாளே = பெருமாளே

சந்தனம் எங்கள் நாட்டின் புழுதி- Santhanam engal naatin puzhudhi lyrics

சந்தனம் எங்கள் நாட்டின் புழுதி
கிராம மனைத்தும் தவ பூமி
சிறுமிய ரெல்லாம் தேவியின் வடிவம்
சிறுவ ரனைவரும் ராமனே
சிறுவ ரனைவரும் ராமனே

கோயிலைப் போலே உடல்கள் புனிதம்
மாந்தரனைவரும் உபகாரி
சிங்கத்துடனே விளையாடிடுவோம்
ஆவினம் எங்கள் அன்புத்தாய்
காலையில் ஆலய மணிகள் முழங்கும்
கிளிகள் கண்ணன் பெயர் பாடும்
(சிறுமியரெல்லாம்)

உழைப்பால் விதியை மாற்றிடும் மண்ணிது
உழைப்பின் நோக்கம் பொது நலமே
தியாகமும் தவமும் கவிகள் பாட்டின்
கருவாய் அமையும் நாடிது
கங்கை போலே தூய ஞானம்
ஜீவ நதியெனப் பாய்ந்திடும்
(சிறுமியரெல்லாம்)

போர்க்களந் தன்னிலே எங்கள் வீரர்
புனித கீதையை ஓதுவர்
ஏர்முனையின் கீழ் தவழ்ந்து வருவாள்
எங்கள் அன்னை சீதையே
வாழ்வின் முடிவாய் விளங்குவதிங்கு
இறைவன் திருவடி நீழலே
(சிறுமியர்ரெல்லாம்)

santhanam engal naatin puzhudhi
graamam anaithum thava bhoomi
sirumiyar ellam deviyin vadivam
siruvar anaivarum raamane

kovilai pole udalgal punitham
maandar anaivarum upakaari
singathudane vilaiyadiduvom
aavinam engal anbu thai
kaalaiyil aalaya manigal muzhangum
kiligal kannan peyar paadum
sirumiyar ellam deviyin vadivam
siruvar anaivarum raamane

uzhaipaal vidiyai maatrum mannidhu
uzhaipin nokkam podunalame
tyagamum thavamum kavigal paatin
karuvaai amaiyum maanbithu
gangaiyai pole thooya gnanam
jeeva nadiyena paaindidum
sirumiyar ellam deviyin vadivam
siruvar anaivarum raamane

engal vaazkai eetram perave
endrum geethaiyai voduvom
ezhmaiyai neeka latchiya deepam
idhayangalile yetruvom
irudiyil engal vazhkaiyin vetkai
iraivan thiruvadi neelale
sirumiyar ellam deviyin vadivam
siruvar anaivarum raamane

வெற்றிக்கு வழி

1. தினமும் அரை நாள் (12 மணி நேரம்) கடுமையாக உழையுங்கள்.

2. வாய்ப்புகளை திறக்கும் சாவி உழைப்புதான் என்பதை மறக்காதீர்.

3. வெற்றி ஒன்றையே மனம் நினைக்கவேண்டும்.

4. வெற்றி என்னும் ஏணியில் ஒவ்வொரு படியாகத்தான் ஏறவேண்டும்.

5. ஒரு மரத்தின் உச்சியை அடைய இரண்டு வழிகள் உண்டு. ஒன்று, யாராவது ஏற்றி விடுவார்கள் என்று காத்திருப்பது, மற்றொன்று நாமே ஏறுவது.

6. வியாபார அபாயங்களை கண்டு அஞ்சக்கூடாது.

7. பிடித்த காரியத்தை செய்யவேண்டும் என்பதைவிட செய்யும் காரியத்தை நமக்கு பிடித்ததாய் ஆக்கிக்கொள்ளவேண்டும்.

8. முடியாது, தெரியாது, நடக்காது, என்ற வார்த்தைகளை சொல்லவே கூடாது.

9. பாதுகாப்பாய் ஒரே இடத்தில் இருப்பது வளர்ச்சிக்கு உதவாது.

10. வெற்றிக்கு தேவை பாதி அதிர்ஷ்டம் பாதி அறிவு.

“He who has a thousand friends has not…

“He who has a thousand friends has not a friend to spare,
And he who has one enemy will meet him everywhere. ”

“There is no wealth like knowledge, no poverty like ignorance”

“Every breath you take is a step towards death.”

“Get to know the right, then you would know the people of right. Right Is not measured by its men, but men are measured by their right.”

“Love is an illness which doesn’t have good nor recompense.”

“The value of a person is what he does best.”

“O Allah, i haven’t worshiped you because of lusting of heaven or fearing of hill. I’ve worshiped you because you deserve to be worshiped.”

“A worshiper without knowledge is like the mill donkey it rotates but it does not leave its place.”

“Do not raise your children the way your parents raised you, for they were born for a different time.”

Quotes by Ali Bin Abi Thalib

The love you withhold is the pain that you carry

This has been reproduced from Yahoo!Answers

http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20100128052403AArK5Ps

Resolved Question

The Mighty Jah :
The love you withhold is the pain that you carry…?
What does this mean to you? How would you describe this statement?

Best Answer – Chosen by Voters

Don H

A long time ago I thought that love was something that you reserved for some special set of people that you had judged worthy of it.

After a while I got to thinking about what Jesus had said about turning the other cheek and loving our neighbor. I put the two together and realized that he had made no exceptions in these statements. It became obvious to me that he intended that we exclude no one from the love that we are supposed to be giving. I started thinking about my idea of love and suddenly realized that I had not been loving anyone at all. I had simply been judging everyone and every thing.

Judging someone worthy of love is not love, it is only judgment. I actually started to cry when I realized this. I saw just how much of my life I had wasted being judgmental, thinking of myself as a Christian, when I was actually doing just the opposite of what Jesus had asked us to do.

I thought about the verse judge not lest ye be judged, and I understood it for the first time.

I realized that I have a lot of catching up to do. So many opportunities were wasted. I now try to apply the love that I have for the world in a universal way like Jesus asks us to do.

If I start to feel afraid and think that I see someone that I should not love because of something I have thought or heard I try to catch my mistake as soon as possible. I tell myself that I have forgot the truth and have fallen for the same old trick that had cost me so many opportunities to be loving in the past. The horror of this realization is often all that is necessary to bring me back to my senses and make me drop the judgmental nonsense I was thinking.

I still have a lot to learn about love, but at least I’m making progress.

Love and blessings

Your brother
Don

Here are some great Tamil verses from a…

Here are some great Tamil verses from a daily calendar, translated into English:

1. Some dream of victory, some stay awake working.

2. Persistance is where success resides.

3. A day without a smile goes wasted.

4. A fool’s dream is a wingless bird.

5. Man thinks. God does.

6. Memory is the food of imagination.

7. Patience is the jewel of the wise.

8. Self respect is the fruit of discipline.

9. To vanquish your enemies make them your friends.

10. Machines will occupy the house of a man who works like a machine.

11. On the path of victory, work always happens.

undefined

Ethilum Ingu Iruppan Lyrics – எதிலும் இங்கு இருப்பான் அவன் யாரோ

The lyrics below are from the sound track “Ethilum Ingu Iruppan” from the Tamil film Bharathi.

எதிலும் இங்கு இருப்பான் அவன் யாரோ?
எனக்குள் அவன் இருப்பான் அறிவாரோ?

தவழும் நதியை தரித்த முடியான்
அடியும் முடியும் அறிய முடியான்
எளிய அடியர் ஓதும் வேத நாதமாகி
எதிலும் இங்கு இருப்பான் அவன் யாரோ?
எனக்குள் அவன் இருப்பான் அறிவாரோ?

வரிப்புலி அதழ் தரித்தவன் எழில் கண்டேன்
பிறப்பெனும் பிணி அறுப்பவன் துணை கொண்டேன்
தமிழ்க்கவி தரும் எனக்கொரு வரம்  தரத் திருவுளம் வேண்டும்
சகத்தினுக்கெனைத் தர தகும் நெறி வகுத்திட துணை வேண்டும்
ஆலம் கரு நீலம் என தெரியும் ஒரு கண்டன்
அண்டும் திருத்தொண்டன் எனும் அடியார்க்கொரு தொண்டன்
பற்றுத் தளைக்கு நெருப்பவன்
ஒற்றை கணத்தில் அழிப்பவன்
நெற்றிப் பிறைக்குள் நெருப்பை வளர்த்து
எதிலும் இங்கு இருப்பான் அவன் யாரோ?
எனக்குள் அவன் இருப்பான்அறிவாரோ?

தொடக்கமும் அதன் அடக்கமும் அவன் வேலை
நடப்பதும் அதை தடுப்பதும் அவன் லீலை
உடுக்களில் சரம் தொடுத்தவன் தலை முடிக்கணியவும் கூடும்
பெருக்கலும் அதை வகுத்தலும் அதை கழித்தலும் அவன் பாடம்
மாறும் யுகம்தோறும் அவன் கணக்கின் படியாகும்
மண்ணும் உயர் விண்ணும் அவன் ஒரு கைப்பிடியாகும்
சட்டம் அனைத்தும் வகுத்தவன்
திட்டம் அனைத்தும் தொகுத்தவன்
முற்றப் படித்து முடித்த  ஒருத்தன்
எதிலும் இங்கு இருப்பான் அவன் யாரோ?
எனக்குள் அவன் இருப்பான் அறிவாரோ?

தவழும் நதியை தரித்த முடியான்
அடியும் முடியும் அறிய முடியான்
எளிய அடியர் ஓதும் வேத நாதமாகி
எதிலும் இங்கு இருப்பான் அவன் யாரோ?
எனக்குள் அவன் இருப்பான் அறிவாரோ?

Keladaa Maanidavaa Lyrics – கேளடா மானிடவா

The lyrics below are from the sound track “Keladaa Maanidavaa” from the Tamil film Bharathi.

கேளடா மானிடவா!
எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை

கேளடா மானிடவா!
எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை
கேளடா மானிடவா!

எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை

ஏழைகள் யாருமில்லை
செல்வம் ஏறியோர் என்றுமில்லை

வாழ்வினில் தாழ்வென்றும் இல்லை
என்றும் மாண்புடன் வாழ்வோமடா

கேளடா மானிடவா!
எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை
கேளடா மானிடவா!
எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை

வெள்ளை நிறத்தொரு பூனை
எங்கள் வீட்டில் வளருது கண்டீர்

பிள்ளைகள் பெற்றத பூனை
அவை பேருக்கொரு நிறம் ஆகும்

சாம்பல் நிறமொரு குட்டி
கருஞ்சாந்து நிறமொரு குட்டி

பாம்பு நிறமொரு குட்டி
வெள்ளைப்பாலின் நிறமொரு குட்டி
எந்த நிறமிருந்தாலும்
அவை யாவும் ஓர் தரம் என்றோ
இந்த நிறம் சிறிதென்றும்
இது  ஏற்றம் என்றும் சொல்லலாமோ?

சாதிப் பிரிவுகள் சொல்லி
அதில் தாழ்வென்றும் மேலென்றும் கொள்வார்.
நீதிப் பிரிவுகள் செய்வார்
அங்கு நித்தமும் சண்டைகள் செய்வார்.

சாதிக் கொடுமைகள் வேண்டாம்;
அன்பு தன்னில் செழித்திடும் வையம்;

சாதிக் கொடுமைகள் வேண்டாம்;
அன்பு தன்னில் செழித்திடும் வையம்;

சாதிக் கொடுமைகள் வேண்டாம்;

அன்பு தன்னில் செழித்திடும் வையம்;

ஆதர வுற்றிங்கு வாழ்வோம்
தொழில் ஆயிரம் மாண்புறச் செய்வோம்.

கேளடா மானிடவா! எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை
கேளடா மானிடவா! எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை

பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான்
புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன்

பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான்
புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன்

மண்ணுக் குள்ளே சிலமூடர்
நல்ல மாதரறிவைக் கெடுத்தார்
மண்ணுக் குள்ளே சிலமூடர்
நல்ல மாதரறிவைக் கெடுத்தார்

கண்கள் இரண்டினில் ஒன்றைக்
குத்திக் காட்சி கெடுத்திட லாமோ?
கண்கள் இரண்டினில் ஒன்றைக்
குத்திக் காட்சி கெடுத்திட லாமோ?

பெண்க ளறிவை வளர்த்தால்
வையம் பேதைமை யற்றிடுங் காணீர்

கேளடா மானிடவா!
எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை
கேளடா மானிடவா!
எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை

ஏழைகள் யாருமில்லை
செல்வம் ஏறியோர் என்றுமில்லை
வாழ்வினில் தாழ்வென்றும் இல்லை
என்றும் மாண்புடன் வாழ்வோமடா

கேளடா மானிடவா!

எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை

கேளடா மானிடவா!

எம்மில் கீழோர் மேலோர் இல்லை

Akkini kunjondru kanden lyrics – அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன்

The lyrics below are from the sound track “Akkini kunjondru kanden” from the Tamil film Bharathi.

அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை
அங்கொரு காட்டிலொர் பொந்திடை வைத்தேன்!
அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை
அங்கொரு காட்டிலொர் பொந்திடை வைத்தேன்!
அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை
அங்கொரு காட்டிலொர் பொந்திடை வைத்தேன்!

வெந்து தணிந்தது காடு
வெந்து தணிந்தது காடு
வெந்து தணிந்தது காடு

தழல் வீரத்தில் குஞ்சென்றும் மூப்பென்றும் உண்டோ?

தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம்!
தக தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம்!
தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம்!
தக தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம்!

அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை
அங்கொரு காட்டிலொர் பொந்திடை வைத்தேன்!

வெட்டி அடிக்குது மின்னல்
கடல் வீரத் திரைகொண்டு விண்ணை இடிக்குது
கொட்டி இடிக்குது மேகம்
கூ கூவென்று விண்ணை குடையுது காற்று.
சட்ட் சட சட்ட் சட டட்டா
சட்ட் சட சட்ட் சட டட்டா
என்று தாளங்கள் கொட்டி கணைக்குது வானம்;
தாளம்கொட்டி கணைக்குது வானம்,

அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை
அங்கொரு காட்டிலொர் பொந்திடை வைத்தேன்!
அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை
அங்கொரு காட்டிலொர் பொந்திடை வைத்தேன்!
அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை
அங்கொரு காட்டிலொர் பொந்திடை வைத்தேன்!

தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம்
தக தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம்

Jaya Vande Matharam lyrics – ஜய வந்தே மாதரம்

The lyrics below are from the sound track “Jaya Vande Matharam” from the Tamil film Bharathi.

வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்
வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்

ஆரிய பூமியில் நாரியரும் நர
சூரியரும் சொல்லும் வீரிய வாசகம்
வந்தே மாதரம்
ஆரிய பூமியில் நாரியரும் நர
சூரியரும் சொல்லும் வீரிய வாசகம்
வந்தே மாதரம்

நொந்தே போயினும் வெந்தே மாயினும்
நன் தேசத்தருவந்தே சொல்வது
வந்தே மாதரம்

ஒன்றாய் நின்றினி வென்றாயினும் உயிர்
சென்றாயினும் வலி குன்றாது ஓதுவம்
வந்தே மாதரம்

சோதரர் கால் நிரை மாதரிர் யாவரும்
ஆதரவொடு பல தீதரவோதுவம்

வந்தே மாதரம்

தாயே பாரத நீயே வாழிய
நீயே சரண் இனி நீயே எமதுயிர்
வந்தே மாதரம்

ஓ! வந்தே மாதரம்!

ஜயஜய பாரத ஜயஜய பாரத
ஜயஜய பாரத ஜயஜய ஜயஜய
வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்
வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்

ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வே
நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கில் அனைவர்க்கும் தாழ்வே
ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வே
நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கில் அனைவர்க்கும் தாழ்வே
நன்றிது தேர்ந்திடல் வேண்டும்
இந்த ஞானம் வந்தாற் பின் நமக்கெது வேண்டும்

வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்
வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்

ஆரிய பூமியில் நாரியரும் நர
சூரியரும் சொல்லும் வீரிய வாசகம்
வந்தே மாதரம்
ஆரிய பூமியில் நாரியரும் நர
சூரியரும் சொல்லும் வீரிய வாசகம்
வந்தே மாதரம்

வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்
வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்

எப்பதம் வாய்த்திடு மேனும்
நம்மில் யாவருக்கும் அந்த நிலை பொதுவாகும்
எப்பதம் வாய்திடும் மேலும்
நம்மில் யாவருக்கும் அந்த நிலை பொதுவாகும்
முப்பது கோடியும் வாழ்வோம்
முப்பது கோடியும் வாழ்வோம்
முப்பது கோடியும் வாழ்வோம்
வீழில் முப்பது கோடி முழுமையில் வீழ்வோம்

வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்

வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்

ஆரிய பூமியில் நாரியரும் நர
சூரியரும் சொல்லும் வீரிய வாசகம்
வந்தே மாதரம்
ஆரிய பூமியில் நாரியரும் நர
சூரியரும் சொல்லும் வீரிய வாசகம்
வந்தே மாதரம்

நொந்தே போயினும் வெந்தே மாயினும்
நன் தேசத்த ருவந்தே சொல்வது
வந்தே மாதரம்

ஒன்றாய் நின்றினி வென்றாயினும் உயிர்
சென்றாயினும் வலி குன்றாது ஓதுவம்
வந்தே மாதரம்

சோதரர் கால் நிரை மாதரிர் யாவரும்
ஆதரவொடு பல தீதரவோதுவம்
வந்தே மாதரம்

தாயே பாரத நீயே வாழிய
நீயே சரண் இனி நீயே எமதுயிர்
வந்தே மாதரம்

ஓ! வந்தே மாதரம்!

ஜயஜய பாரத ஜயஜய பாரத
ஜயஜய பாரத ஜயஜய ஜயஜய
வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்
வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்
வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்
வந்தே மாதரம், ஜய வந்தே மாதரம்

Nallathor veenai seidhe lyrics – நல்லதோர் வீணை செய்தே

The lyrics below are from the sound track “Nallathor veenai seidhe” from the Tamil film Bharathi.

நல்லதோர் வீணைசெய்தே
அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?
நல்லதோர் வீணைசெய்தே
அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?

சொல்லடி சிவசக்தி!
எனைச் சுடர்மிகும் அறிவுடன் படைத்தது விட்டாய்.
சொல்லடி சிவசக்தி!
எனைச் சுடர்மிகும் அறிவுடன் படைத்தது விட்டாய்.

வல்லமை தாராயோ
வல்லமை தாராயோ
இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே
வல்லமை தாராயோ
இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே

சொல்லடி சிவசக்தி!
நிலச் சுமையென வாழ்ந்திடப் புரிகுவையோ

நல்லதோர் வீணைசெய்தே
அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?

தசையினை தீ சுடினும்
சிவசக்தியை  பாடும்நல் அகம் கேட்டேன்
நசையறு மனங்கேட்டேன்
நித்தம் நவமெனச் சுடர்தரும் உயிர்கேட்டேன்
அசைவறு மதிகேட்டேன்
இவை அருள்வதில் உனக்கெதும் தடையுளதோ?
இவை அருள்வதில் உனக்கெதும் தடையுளதோ?

நல்லதோர் வீணைசெய்தே
அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?
நல்லதோர் வீணைசெய்தே
அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?
—-

ENGLISH TRANSLATION ADDED 7-MAR-2015

நல்லதோர் வீணைசெய்தே
After making a good veena
அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?
Is it thrown away to deteriorate in dust?

சொல்லடி சிவசக்தி!
Tell me Sivasakthi
எனைச் சுடர்மிகும் அறிவுடன் படைத்தது விட்டாய்.
You created me with intelligence like burning flames

வல்லமை தாராயோ
Wont you give me the ability
இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே
To live usefully to this great land

சொல்லடி சிவசக்தி!
Tell me Sivasakthi
நிலச் சுமையென வாழ்ந்திடப் புரிகுவையோ
Will you make life to be a burden to land

தசையினை தீ சுடினும்
Even when fire burns the flesh
சிவசக்தியை பாடும்நல் அகம் கேட்டேன்
I asked for a good mind that would sing about Sivasakthi

நசையறு மனங்கேட்டேன்
I asked for a mind free of petty worries
நித்தம் நவமெனச் சுடர்தரும் உயிர்கேட்டேன்
I asked for a life force that would shine bright like a gem everyday
அசைவறு மதிகேட்டேன்
I asked for unwavering intelligence
இவை அருள்வதில் உனக்கெதும் தடையுளதோ?
Do you have any obstacles in granting these?

நல்லதோர் வீணைசெய்தே
After making a good veena
அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?
Is it thrown away to deteriorate in dust?

Nirpathuve, Nadappathuve, Parappathuve Lyrics – நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே

The lyrics below are from the sound track “Nirpathuve, Nadappathuve, Parappathuve” from the Tamil film Bharathi.

நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே,
நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே,
நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே,
நீங்களெல்லாம் சொற்பனந்தானோ?
பல தோற்ற மயக்கங்களோ?
சொற்பனந்தானோ?
பல தோற்ற மயக்கங்களோ?

கற்பதுவே, கேட்பதுவே, கருதுவதே,
நீங்களெல்லாம் அற்ப மாயைகளோ?
உம்முள் ஆழ்ந்த பொருளில்லையோ?
அற்ப மாயைகளோ?
உம்முள் ஆழ்ந்த பொருளில்லையோ?

வானகமே, இளவெயிலே, மரச்செறிவே,
வானகமே, இளவெயிலே, மரச்செறிவே,
நீங்களெல்லாம் கானலின் நீரோ?
வெறும் காட்சிப் பிழைதானோ?
வானகமே, இளவெயிலே, மரச்செறிவே,

நீங்களெல்லாம் கானலின் நீரோ?
வெறும் காட்சிப் பிழைதானோ?

போனதெல்லாம் கனவினைப்போல்
புதைந்தழிந்தே போனதனால்
நானும் ஓர் கனவோ?
இந்த ஞாலமும் பொய்தானோ?

நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே,

நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே,

நீங்களெல்லாம் சொற்பனந்தானோ?
பல தோற்ற மயக்கங்களோ?
சொற்பனந்தானோ?

பல தோற்ற மயக்கங்களோ?

காலமென்றே ஒரு நினைவும்
காட்சியென்றே பல நினைவும்
கோலமும் பொய்களோ?
அங்குக் குணங்களும் பொய்களோ?
காலமென்றே ஒரு நினைவும்
காட்சியென்றே பல நினைவும்
கோலமும் பொய்களோ?
அங்குக் குணங்களும் பொய்களோ?

காண்பதெல்லாம் மறையுமென்றால்
மறைந்ததெல்லாம் காண்பமன்றோ?
நானும் ஓர் கனவோ?
இந்த ஞாலமும் பொய்தானோ?

நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே,

நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே,

நீங்களெல்லாம் சொற்பனந்தானோ?
பல தோற்ற மயக்கங்களோ?
சொற்பனந்தானோ?

பல தோற்ற மயக்கங்களோ?

கற்பதுவே, கேட்பதுவே, கருதுவதே,
நீங்களெல்லாம் அற்ப மாயைகளோ?
உம்முள் ஆழ்ந்த பொருளில்லையோ?
அற்ப மாயைகளோ?

உம்முள் ஆழ்ந்த பொருளில்லையோ?

Bharatha Samudaayam Vaazhkave Lyrics – பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே

The lyrics below are from the sound track “Bharatha Samudaayam Vaazhkave ” from the Tamil film Bharathi.

பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – வாழ்க வாழ்க
பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே
பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – வாழ்க வாழ்க
பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே

முப்பது கோடி ஜனங்களின் சங்கம்
முழுமைக்கும் பொது உடைமை
முப்பது கோடி ஜனங்களின் சங்கம்
முழுமைக்கும் பொது உடைமை
ஒப்பிலாத சமுதாயம்
உலகத்துக்கொரு புதுமை
ஒப்பிலாத சமுதாயம்
உலகத்துக்கொரு புதுமை

பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – வாழ்க வாழ்க
பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே
பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – வாழ்க வாழ்க
பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே

முப்பது கோடி ஜனங்களின் சங்கம்
முழுமைக்கும் பொது உடைமை
முப்பது கோடி ஜனங்களின் சங்கம்
முழுமைக்கும் பொது உடைமை

ஒப்பிலாத சமுதாயம்
உலகத்துக்கொரு புதுமை
ஒப்பிலாத சமுதாயம்
உலகத்துக்கொரு புதுமை

பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – வாழ்க வாழ்க
பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – ஜய ஜய ஜய

பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – வாழ்க வாழ்க
பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே

மனிதர் உணவை மனிதர் பறிக்கும்
வழக்கம் இனியுண்டோ?
மனிதர் நோக மனிதர் பார்க்கும்
வாழ்க்கை இனியுண்டோ – புலனில்
வாழ்க்கை இனியுண்டோ – நம்மி லந்த
வாழ்க்கை இனியுண்டோ

இனிய பொழில்கள் நெடிய வயல்கள்
எண்ணரும் பெருநாடு,
இனிய பொழில்கள் நெடிய வயல்கள்
எண்ணரும் பெருநாடு,
கனியும் கிழங்கும் தானியங்களும்
கணக்கின்றித் தரு நாடு – இது
கணக்கின்றித் தரு நாடு –
நித்த நித்தம் கணக்கின்றித் தரு நாடு

இனியொரு விதிசெய் வோம் –
அதை எந்த நாளும் காப்போம்,
இனியொரு விதிசெய் வோம் –
அதை எந்த நாளும் காப்போம்,
தனியொருவனுக் குணவிலையெனில்
ஜகத்தினை அழித்திடு வோம்
ஜகத்தினை அழித்திடு வோம்

பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – வாழ்க வாழ்க
பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – ஜய ஜய ஜய
பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – வாழ்க வாழ்க
பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே

முப்பது கோடி ஜனங்களின் சங்கம்
முழுமைக்கும் பொது உடைமை
முப்பது கோடி ஜனங்களின் சங்கம்
முழுமைக்கும் பொது உடைமை

ஒப்பிலாத சமுதாயம்
உலகத்துக்கொரு புதுமை
ஒப்பிலாத சமுதாயம்
உலகத்துக்கொரு புதுமை

பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – வாழ்க வாழ்க
பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – ஜய ஜய ஜய
பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – வாழ்க வாழ்க
பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே

Ninnai Charanadainthen Lyrics – நின்னை சரணடைந்தேன்

The lyrics below are from the sound track “Ninnai Charanadinthen” from the Tamil film Bharathi.

நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா,  நின்னை சரணடைந்தேன்
நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா,  நின்னை சரணடைந்தேன்
பொன்னை, உயர்வை, புகழை விரும்பிடும்
பொன்னை, உயர்வை, புகழை விரும்பிடும்
என்னை கவலைகள் தின்ன தகாதென்று
நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா, நின்னை சரணடைந்தேன்
நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா, நின்னை சரணடைந்தேன்

மிடிமையும் அச்சமும் மேவி என் நெஞ்சில்
மிடிமையும் அச்சமும் மேவி என் நெஞ்சில்
குடிமை புகுந்தன, கொன்றவை போக்கின்று
நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா, நின்னை சரணடைந்தேன்

தன் செயல் எண்ணித் தவிப்பது தீர்ந்திங்கு
நின் செயல் செய்து நிறைவு பெறும் வண்ணம்
நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா, நின்னை சரணடைந்தேன்

துன்பம் இனி இல்லை, சோர்வில்லை
சோர்வில்லை, தோற்ப்பில்லை
நல்லது தீயது நாமறியோம்
நாமறியோம், நாமறியோம்
அன்பு நெறியில் அறங்கள் வளர்த்திட
நல்லது நாட்டுக, தீமையை ஓட்டுக
நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா, நின்னை சரணடைந்தேன்
நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா, நின்னை சரணடைந்தேன்
பொன்னை, உயர்வை, புகழை விரும்பிடும்
பொன்னை, உயர்வை, புகழை விரும்பிடும்

என்னை கவலைகள் தின்ன தகாதென்று
நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா, நின்னை சரணடைந்தேன்
நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா, நின்னை சரணடைந்தேன்

Why Guys Can’t Win

Link

If you work too hard, there is never any time for her.
If you don’t work enough, you’re a good-for-nothing bum.

If she has a boring repetitive job with low pay, it’s exploitation.
If you have a boring repetitive job with low pay, you should get off your butt and find something better.

If you get a promotion ahead of her, it’s favoritism.
If she gets a job ahead of you, it’s equal opportunity.

If you mention how nice she looks, it’s sexual harassment.
If you keep quiet, it’s male indifference.

If you cry, you’re a wimp.
If you don’t, you’re insensitive.

If you make a decision without consulting her, you’re a control freak.
If she makes a decision without consulting you, she’s a liberated woman.

If you ask her to do something she doesn’t enjoy, that’s manipulation.
If she asks you, it’s a favor.

If you try to keep yourself in shape, you’re self-centered.
If you don’t, you’re a slob.

If you buy her flowers, you’re after something.
If you don’t, you’re not thoughtful.

If you’re proud of your achievements, you’re an egotist.
If you’re not, you’re not ambitious.

If she has a headache, she’s tired.
If you have a headache, you don’t love her anymore.

Asking the right question

Jack and Max are walking from religious service. Jack wonders whether it would be all right to smoke while praying.

Max replies, “Why don’t you ask the Priest?”

So Jack goes up to the Priest and asks, ” Father, may I smoke while I pray ?”

The Priest replies, “No, my son, you  may not! That’s utter disrespect to our religion.”

Jack goes back to his friend and  tells him what the good Priest told him.

Max says, “I’m not  surprised. You asked the wrong question. Let me try.”

And so Max  goes up to the Priest and asks, “Father, may I pray while I smoke ?”

To which the Priest eagerly replies, “By all  means, my son. By all means. You can always pray whenever you want to.”

Moral of the story is, “The reply you get depends on the question you ask.”

Courtesy : Anonymous forwarded e-mail

Food quotes

I enjoyed reading the following quotes which were written on KLM’s in-flight meal boxes.

“A smiling face is half the meal – Old proverb”

“Hungry thought Haiku

The food was so rich
That I wanted to save it
Till I had nothing”

Wisdom of Larry, the Cable Guy

1. A day without sunshine is like night.
2. On the other hand, you have different fingers.
3. 42.7 percent of all statistics are made up on the spot.
4. 99 percent of lawyers give the rest a bad name.
5. Remember, half the people you know are below average.
6. He who laughs last, thinks slowest.
7. Depression is merely anger without enthusiasm.
8. The early bird may get the worm, but the second mouse gets the cheese in the trap.
9. Support bacteria. They’re the only culture some people have.
10. A clear conscience is usually the sign of a bad memory.
11. Change is inevitable, except from vending machines.
12. If you think nobody cares, try missing a couple of payments.
13. How many of you believe in psycho-kinesis? Raise my hand.
14. OK, so what’s the speed of dark?
15. When everything is coming your way, you’re in the wrong lane.
16. Hard work pays off in the future. Laziness pays off now.
17. How much deeper would the ocean be without sponges?
18. Eagles may soar, but weasels don’t get sucked into jet engines
19. What happens if you get scared half to death, twice?
20. Why do psychics have to ask you for your name?
21. Inside every older person is a younger person wondering, “What the hell happened?”
22. Just remember — if the world didn’t suck, we would all fall off.
23. Light travels faster than sound. That’s why some people appear bright until you hear them speak.

Koi nahi paraya – No one is a stranger

In 2006, I reproduced a part of this poem from http://karthiksn.wordpress.com/poems/ simply because Google did not have a second reference to it. Sadly, there still isn’t a translation of this beautiful poem available to date.

I had known earlier about Gopal Das. But I hadn’t read this particular poem till then.

I have made several corrections to the original post so as to reflect the true meaning of the poem in English.

 

कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है।
Koi nahi paraya, mera ghar sara sansar hai
No one is a stranger, the whole world is my home

मैं ना बँधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में
Mein na bandha hoon desh kaal ki zang lagi zangir mein
I am not tied in the rusted chains of country and time

मैं ना खड़ा हूँ जाति−पाति की ऊँची−नीची भीड़ में
Mein na khada hoon jaati paati ki unchi nichi bhid mein
I am not standing in the crowd of caste and creed differences

मेरा धर्म ना कुछ स्याही−शब्दों का सिर्फ गुलाम है
Mera dharm na kuch syahishabdo ka sirf gulam hain
My faith is not just a slave of words written by ink

मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट−घट में राम है
Mein bas kehta hoon ki pyar hain to ghat ghat mein ram hain
I am only saying that if there is love, God is in every heart

मुझ से तुम ना कहो कि मंदिर−मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ
Mujse tum na kaho ki mandir-masjid par mein sar tek doon
You should not tell me to rest my head in a temple or mosque

मेरा तो आराध्य आदमी− देवालय हर द्वार है
Mera to aaradhya aadmi, devalay har dvar hain
To me the human is worthy of worship and every door is my place of worship

कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है ।।
Koi nahi paraya,mera ghar sara sansar hain
No one is a stranger, the whole world is my home

 

कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इन्सान है,
Kahin rahe kaise bhi mujhko pyara yeh insaan hai
Wherever they live, however, this human kind is dear to me

मुझको अपनी मानवता पर बहुत-बहुत अभिमान है,
Mujhko apni maanavta par bahut bahut abhimaan hai
I am very very proud of my humanity

अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही,
Arey nahin devatv, mujhe to bhaata hai manujatv hee
Not divinity, I have a liking to only humanity

और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी,
Aur chod kar pyar nahi sweekar sakal amaratv bhi
In the absence of love, even eternal immortality is not acceptable

मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग-सुख की सुकुमार कहानियाँ,
Mujhe sunao tum na swarg ki sukumar kahaniyaan
Dont you make me hear beautiful stories of heaven and pleasure

मेरी धरती सौ-सौ स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है।
Meri dharti sau sau swargon se zyada sukumar hai
My earth is more beautiful than hundred hundreds of heavens

कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है ।।
Koi nahi paraya mera ghar saara sansaar hai
No one is a stranger, the whole world is my home

 

मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए,
Mujhe mili hai pyaas vishamtha ka vish peene ke liye
I have the thirst to drink up the poison of discrimination

मैं जन्मा हूँ नहीं स्वयँ-हित, जग-हित जीने के लिए,
Main janma hoon nahin svayam hith, jag hith jeene ke liye
I am not born for my cause, but to live for the welfare of the world

मुझे दी गई आग कि इस तम को मैं आग लगा सकूँ,
Mujhe dee gayi aag ki is tam ko main aag laga sakoon
I was given fire so that I can set fire to the darkness

गीत मिले इसलिए कि घायल जग की पीड़ा गा सकूँ,
Geet mile isliye ki ghaayal jag kee peeda gaa sakoon
Songs were given so that I can sing the pain of the world that is wounded

मेरे दर्दीले गीतों को मत पहनाओ हथकड़ी,
Mere dardeele geeton ko mat pehnao hathkadi
Don’t make my painful songs wear handcuffs

मेरा दर्द नहीं मेरा है, सबका हाहाकार है ।
Mera dard nahi mera hai, sabka haahaakaar hai
The pain I have is not mine, it is the loud lamentation of everyone

कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है ।।
Koi nahi paraya mera ghar saara sansaar hai
No one is a stranger, the whole world is my home

 
मैं सिखलाता हूँ कि जिओ और जीने दो संसार को,
Main sikhlaata hoon ki jeeyo aur jeene do sansaar ko
I teach that you should live and let the world live

जितना ज्यादा बाँट सको तुम बाँटो अपने प्यार को,
Jitna zyada baant sako tum baanto apne pyaar ko
How much ever you could give, give away your love

ह‌ँसो इस तरह, हँसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी,
Haso is tarah, hasen tumhare saath dalit yeh dhool bhi
Laugh such that, the even the lowly dust will laugh with you

चलो इस तरह कुचल न जाये पग से कोई शूल भी,
Chalo is tarah kuchal ne jaaye pag se koi shool bhi
Walk in such a way that your feet do not trample upon even a thorn

सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी उसमें भाग है,
Sukh na tumhara sukh keval jag ka bhi usme bhaag hai
Happiness is not yours alone, the world has a part in it

फूल डाल का पीछे, पहले उपवन का श्रृंगार है।
Phool daal ka peeche, pehle upvan ka shringaar hai
Flower is behind the bough, first is the adornment of the grove

कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है ।।
Koi nahi paraya mera ghar saara sansaar hai
No one is a stranger, the whole world is my home

 

Monkey film

Well, I thought that these .mp3 files at www.ernestcline.com were hilarious.

http://www.ernestcline.com/spokenword/Nerd_Porn_Auteur-Ernie_Cline.mp3

http://www.ernestcline.com/spokenword/When_I_Was_A_Kid-Ernie_Cline.mp3

http://www.ernestcline.com/spokenword/Airwolf-Ernie_Cline.mp3

http://www.ernestcline.com/spokenword/The_Geek_Wants_Out-Ernie_Cline.mp3

http://www.ernestcline.com/spokenword/Dance_Monkeys_Dance-Ernie_Cline.mp3

Not any more. Watch DJ Stelio’s pick from YouTube.

A user has commented:

“The greatest trick the devil ever pulled is to convince the world he doesnt exist. Science is man made and thus flawed. Nothing man made is perfect. But the universe is so intrinsically balanced that to dismiss it as coincidence is just stupid. “The world is flat”, “The atom is the smallest thing”, scientic facts always turned out to be bullshit!”

This is deep, Ha Ha Ha !

 

Tags: ,

Thought for the day

I read this beautiful piece of writing today and it gave me enough clarity to think through the day.

  • Worrying does not empty tomorrow of its troubles. However, it does empty today of its strength.
  • Keep your head and your heart going in the right direction and you
    will not have to worry about your feet.
  • If something is wrong, fix it if you can. But train yourself not to worry. Worry never fixes anything.