Fear arises through identification with form, whether it is material possession, physical body, social role, self-image, thought or an emotion. You are trapped in object consciousness, unaware of the dimension of inner space which alone is true freedom.

Eckhart Tolle

ஒழுக்கம் என்றால் என்ன?

ஒழுகு, ஒழுக்கு. இது இரண்டும் சேர்ந்தது ஒழுக்கம். தன்வினையும் பிறவினையுமாக நான் என்ன செய்கிறேனோ, அதை சமூகமும் பின்பற்றி செய்யுமானால் அது ஒழுக்கம்.

Lyrics and Translation : Naduvan by Dr. Burns

கண்ணில் காண்பதும் ரசிப்பதும் அழிந்துபோகும்
kaNNil kaaNbadhum rasippadhum azhindhupOgum
What is seen by eyes and enjoyed will be destroyed

இந்த உடலெனும் காயமும் அழிந்துபோகும்
indha udalenum kaayamum azhindhupOgum
This assembly of parts called body will be destroyed

ஊன்பொருள் தீக்கிரை அழிந்துபோகும்
oonporuL theekkirai azhindhupOgum
Fleshy matter, the food of fire, will be destroyed

இந்த உலகமும் பிரபஞ்சமும் அழிந்துபோகும்
indha ulagamum prabanjamum azhindhupOgum
This world and universe will be destroyed

உடலினை நிஜமென எண்ணி எண்ணி
udalinai niJamena eNNi eNNi
Thinking and considering the body to be true

தினம் உயிரை மாய்த்தவர் கோடி கோடி
thinam uyirai maaithavar kOdi kOdi
Daily lives perish in crores of crores

கோடிப்பணமும் அழிந்து போகும்
koadippaNamum azhindhu poagum
Crores of money will be destroyed

இந்த உலகமும் பிரபஞ்சமும் அழிந்துபோனாலும்
indha ulagamum prabanjamum azhindhupOnaalum
Even if this world and universe are destroyed

அழியாதது உன் பாதம்
azhiyaadhadhu un paadham
Eternal are your feet

பனித்த சடையும் பவளம் போல் மேனியும்
panitha sadaiyum pavaLam pOl mEniyum
Wet locks of hair and coral like body

அழியாதது உன் நாமம்
azhiyaadhadhu un naamam
Eternal is your name

நமச்சிவாயம் நமச்சிவாயம்
namachivaayam namachivaayam
Nama Shivayam Nama Shivayam

கரையாதது மானுட பாவம்
karaiyaadhadhu maanuda paavam
Insoluble is human sin

ஒன்பது குடில்களும் ஆறடி உடம்பும்
onbadhu kudilkaLum aaRadi udampum
Nine spaces and a body six feet

தவறாது என் பற்றறுத்து
thavaRaadhu en patRaRuthu
Without fail cut my attachments

ஏற்றுக்கொள் நடுவா நமச்சிவாயம்
aetRukkoL naduvaa namachchivaayam
Accept me, Server of justice, I bow to you Shiva

நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி
nandhdhavanathil Or aaNdi
In the park was a beggar

பத்துமாதமாய்க் குயவனை வேண்டி
pathumaadhamaayk kuyavanai vENdi
For ten months he pleaded the potter

அன்று கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி
andRu koNdu vandhaan oru thONdi
On that day brought a pot

அதைக் கூத்தாடி போட்டுடைத்தாண்டி
athai koothaadi pOttudaithaaNdi
Which he broke by dancing around

பிறவி தாண்டி
piRavi thaaNdi
Beyond birth

மீண்டும் பிறந்து அழிந்து பிறந்து
meeNdum piRandhdhu azhindhdhu piRandhdhu
Again being born, dead and born

வஞ்சகம் செய்து தன்னைக் கொண்டாடி
vanjagam seydhu thannaik koNdaadi
Performing deceptions and celebrating the self

உடல் அழிந்து இறுதியில் மண்ணோடு சமாதி
udal azhindhdhu iRudhiyil maNNoadu samaadhi
The body is destroyed and is buried in sand

மும்மலங்களும் அடக்கும் மேனி
mummalangaLum அடக்கும் mEni
Three defects are bound in the body

மெய்ப்பொருள் கண்டு விளங்குமே ஞானி
meyporuLk kaNdu viLanggumae gyaani
The truth is seen and understood by the wise

நித்திரை கலைய நினைவோடிருப்போர்
nithirai kalaiya ninaivoadiruppoar
Awoken from slumber, the ones in their senses

முத்திரை காண உயர்பவர் அன்றோ
muthirai kaaNa uyarpavarandRoa
Raise up to witness the mudra

மண்ணுயிர் கொன்று
maNNuyir kondRu
Killing creatures of the land

சுட்டதைத் தின்று
suttadhai thindRu
Eating what is cooked

தோற்றத்தை விட்டு
thoatRadhai vittu
Leaving behind what was lost

வென்றதைக் கொண்டு
vendRadhai koNdu
Taking what was won over

ஆறாத காயம் ருசிப்பது மாட்டார்
aaRaadha kaayam rusippadhu maattaar
Unhealed wounds should not be probed into

தலைகூத்த மார்பை ரசிப்பதற்கு ஒப்பு
thalaigootta maarpai rasippadhaRku oppu
It is like admiring the breast of a headless corpse

 

 

ஊழ்வினை உன் வினை
oozhvinai un vinai
Fate, originates in your action

தன்னைச்சுடும் வினை முன் வினை
thannaichchudum vinai mun vinai
Fate that hurts self, is earlier action

அதன் முன் வணங்கிடு தலைவனை
adhan mun vaNanggidu thalaivanai
Before it, worship the Leader

சேர்வாய் காலனை உதைத்த நாயன் நடுவனை
saervaay kaalanai udhaitha naayan naduvanai
You will join, the Lord who kicked yama, Who serves justice

பூரணனே ஈசனே
pooraNanae eesanae
One who is complete, God

காரணனே காலனே
kaaraNane kaalane
Once who is the cause, Bringer of death

வாரணமே நமச்சிவாய
vaaraNamae namachchivaaya
One with the might of an elephant, I bow to Shiva

மரணமே வருக வருக
maraNamae varuga varuga
Death! Come, come.

அவன் இருக்க பயம் ஒழிக ஒழிக
avan irukka payam ozhiga ozhiga
In His presence, fear is destroyed

சந்தன குங்கும சாந்தும் பரிமளமும்
sandhdhana kungguma saanthum parimaLamum
Amidst sandal, vermillion paste and fragrances

வித்தைகள் அனைத்தும்கூத்த காமுகனும்
vithaigaL anaithumkootha kaamuganum
Pervert who can play all tricks

காந்தக்கண் கொண்டிருக்கும் மாதவரும் கன்னியரும்
kaandhdhakkaN koNdirukkum maadhavarum kanniyarum
Men and women with eyes like magnet

வெந்த சதை  வெந்த சதை நாளை பார் வெந்த சதை
vendhdha sadhai vendhdha sadhai naaLai paar vendhdha sadhai
Watch them all turn to burnt flesh tomorrow

நீர்க்குமிழி வெடித்துவிடும்
neerkkumizhi vedithuvidum
The water bubble will burst

உயிர்கூட்டை பிரிந்துவிடும்
uyirkoottai pirindhdhuvidum
Life will escape the cage

கூச்சகூட இயலாது
koochchakooda iyalaadhu
Even shouting wont be possible

கோணித்துணி மறைத்துவிடும்
koaNithuNi maRaithuvidum
Sack cloth will conceal it

மேலென்ன கீழேன்ன
maelenna keezhaenna
It does not matter what is above or below

நீயென்ன நானென்ன
neeyenna naanenna
It does not matter if it is you or me

உயிர்போகும் தருவாயில் ஈசனே சரணாகதி
uyirpoagum tharuvaayil eesanae saraNaagadhi
At the moment of death, God is the only refuge

 

Be yourself

Be yourself and go back to your roots. Accept what you are. Because if I’m a monkey, if I know I’m a monkey and I accept that I am a monkey, I have no stress at all. But most of us, we know we are monkeys, but we want to show to the world we are tigers. Here is stress. Because every second you have to act like a tiger. Because if something slips, your “monkeyness” will be seen by the society. So the biggest stress is : “You don’t know who you are”

Professor BM Hegde

An unhealthy relationship is loving something that is incapable of loving you back. That is always a sign that it is not a connection with your Higher Self:  Watching TV, computer games, wine – these are simple examples.

Susan Pearce, OM-Less?: An Irreverent Guide to Knowing Grace (p. 53)

Chance is the instrument of Providence

What is called chance is the instrument of Providence and the secret agent that counteracts what men call wisdom, and preserves order and regularity, and continuation in the whole, for … I firmly believe, notwithstanding all our complaints, that almost every person upon earth tastes upon the totality more happiness than misery; and therefore if we could correct the world to our fancies, and with the best intentions imaginable, probably we should only produce more misery and confusion.


Horace Walpole (1904). “The letters of Horace Walpole: fourth earl of Orford”

Is non-vegetarian food (meat) good for our spiritual life?

Reproduced from Quora

Answered Apr 6, 2017
Dada Bhagwan, May the World Attain Happiness that I have attained.

In reality, a non-vegetarian diet is not good for those who wish to live a spiritual life.

When we kill a chicken or any living being for that matter, they feel fear and pain. They want to live and are afraid of being killed. Therefore, the atoms of fear and pain that arise within them when they are killed it is present in their bodies and as a result enter our body when we consume them.

Spirituality is going towards non-violence. While eating meat, means supporting violence.

Everything we eat is living. Non-vegetarian food (for example: chicken, seafood and even eggs) possess life which all have five senses within them i.e. sight, smell, sound, touch and taste. Just like humans. All vegetarian foods like wheat, rice, fruits, vegetable, etc. are one-sense beings. One-sense life forms are not developed enough to experience fear. Therefore, we can consume them.

One may say that there is some violence even if we eat one-sense developed living beings, but the Lord does not forbid their consumption. This is because one-sensed organisms do not contain pus or meat. When we cut vegetables or fruits they do not run away from us out of fear, so we can eat it them without hesitation.

Here are thoughts by some famous people around the world on eating non-veg food:

George Bernard Shaw, playwright and Nobel Prize winner, “My body is not a graveyard! It is not a cemetery for chickens. I want to be a civilized man.”

“Non-violence leads to the highest ethics; it is the goal of all evolution. Until we stop harming other living beings, we will be classified as savages.” – Thomas Edison famous scientist.

“People eat meat and think that they will become strong as an ox, forgetting that the ox eats grass.” – Pino Caruso (Italian writer)

“Will you be able to look at an animal’s eye and say, “My hunger is more important than your suffering?” – Moby (American musician and photographer)

If you cannot stop eating non-veg food immediately, at least change your opinion by asking for forgiveness with repentance (pratikraman). In addition, start trying different vegetarian foods, there are varieties of food available as per your taste. First, change your opinion that you want to be vegetarian, then things will follow.

For one to understand spiritual knowledge, a pure vegetarian diet is required, because the coverings from the vegetarian diet are comparatively thin, so one can maintain higher awareness.

The 7 Spiritual Works of Mercy

The Spiritual Works of Mercy are oriented toward the soul. Though ideally applicable for all faithful, not everyone is considered capable or obligated to perform the first three Spiritual Works of Mercy before they possess the proper tact, knowledge or canonical training to do so. The remaining four Spiritual Works of Mercy are considered to be an obligation of all faithful to practice unconditionally.

The Seven Spiritual Works of Mercy and their Holy Scripture references are:

Admonish the Sinner
(Proverbs 27:17, Luke 15:7; 17:3 2 Timothy 4:2 )

Instruct the Ignorant
(Matthew 28:19-20 Mark 16:14-18 Luke 24:47-49 John 20:21 2 Timothy 3:16-17; 4:1-5 )

Counsel the Doubtful
(Matthew 13:18-23 Mark 4:13-20; 9:14-29 Luke 8:11-15 John 14:27)

Bear Wrongs Patiently
(Matthew 5:38-48 Luke 6:27-36 1 Peter 2:18-19)

Forgive Offenses Willingly
(Matthew 6:14-15; 18:15-35 Mark 11:25 Luke 11:1-4; 17:1-4 )

Comfort the Afflicted
(Psalms 9:8-11; 22:23-27, Psalms 27:4-5; 30:2-4, Psalms 46:2; 55:22, Psalms 56; 71:20-22, Psalms 116; 119:49-50 Jeremiah 29:11-14 Lamentations 3:21-24, 31-33 Nahum 1:7-8 Matthew 11:28-30 John 14:15-18, 27; 16:22-23
2 Corinthians 5:17 1 Peter 5:5-11 Revelation 21:4

Pray for the Living and the Dead
(2 Maccabees 38-46)

Tao Te Ching – Lao Tzu – Chapter 20

Give up learning, and put an end to your troubles.


Is there a difference between yes and no?
Is there a difference between good and evil?
Must I fear what others fear? What nonsense!
Other people are contented, enjoying the sacrificial feast of the ox.
In spring some go to the park, and climb the terrace,
But I alone am drifting not knowing where I am.
Like a new-born babe before it learns to smile,
I am alone, without a place to go.

Other have more than they need, but I alone have nothing.
I am a fool. Oh, yes! I am confused.
Other men are clear and bright,
But I alone am dim and weak.
Other men are sharp and clever,
But I alone am dull and stupid.
Oh, I drift like the waves of the sea.
Without direction, like the restless wind.

Everyone else is busy,
But I alone am aimless and depressed.
I am different.
I am nourished by the great mother.

(translation by Gia-fu Feng and Jane English)

Good is the enemy of great

“Good is the enemy of great. And that is one of the key reasons why we have so little that becomes great. We don’t have great schools, principally because we have good schools. We don’t have great government, principally because we have good government. Few people attain great lives, in large part because it is just so easy to settle for a good life.” 


– James C. Collins

Pain is temporary

“Pain is temporary. It may last a minute, or an hour, or a day, or a year, but eventually it will subside and something else will take its place. If I quit, however, it lasts forever. That surrender, even the smallest act of giving up, stays with me. So when I feel like quitting, I ask myself, which would I rather live with?” 


– Lance Armstrong

Spiritual knowledge is fresh


In the Buddhist lineage, knowledge is not handed down like an antique. One teacher experiences the truth of the teachings and hands it down as an inspiration to his students. That inspiration wakens the student who passes it on further. The teachings are seen as always up to date, they are not thought of as “ancient wisdom”.

It is like a recipe for bread. Each baker must apply his general knowledge of how to bake bread, but each time it is cooked completely fresh.

Jane Hope and Borin Van Loon
Introducing Buddha: A graphic guideHow do we come to think of things, rather than of processes in this absolute flux? By shutting our eyes to the successive events. It is an artificial attitude that makes sections in the stream of change and calls them things. When we shall know the truth of things, we shall realize how absurd it is for us to worship isolated products of the incessant series of transformations as though they were eternal and real. Life is no thing or state of a thing, but a continuous movement or change.


– Dr Sarvapalli Radhakrishnan