சந்தனம் எங்கள் நாட்டின் புழுதி- Santhanam engal naatin puzhudhi lyrics

சந்தனம் எங்கள் நாட்டின் புழுதி
கிராம மனைத்தும் தவ பூமி
சிறுமிய ரெல்லாம் தேவியின் வடிவம்
சிறுவ ரனைவரும் ராமனே
சிறுவ ரனைவரும் ராமனே

கோயிலைப் போலே உடல்கள் புனிதம்
மாந்தரனைவரும் உபகாரி
சிங்கத்துடனே விளையாடிடுவோம்
ஆவினம் எங்கள் அன்புத்தாய்
காலையில் ஆலய மணிகள் முழங்கும்
கிளிகள் கண்ணன் பெயர் பாடும்
(சிறுமியரெல்லாம்)

உழைப்பால் விதியை மாற்றிடும் மண்ணிது
உழைப்பின் நோக்கம் பொது நலமே
தியாகமும் தவமும் கவிகள் பாட்டின்
கருவாய் அமையும் நாடிது
கங்கை போலே தூய ஞானம்
ஜீவ நதியெனப் பாய்ந்திடும்
(சிறுமியரெல்லாம்)

போர்க்களந் தன்னிலே எங்கள் வீரர்
புனித கீதையை ஓதுவர்
ஏர்முனையின் கீழ் தவழ்ந்து வருவாள்
எங்கள் அன்னை சீதையே
வாழ்வின் முடிவாய் விளங்குவதிங்கு
இறைவன் திருவடி நீழலே
(சிறுமியர்ரெல்லாம்)

santhanam engal naatin puzhudhi
graamam anaithum thava bhoomi
sirumiyar ellam deviyin vadivam
siruvar anaivarum raamane

kovilai pole udalgal punitham
maandar anaivarum upakaari
singathudane vilaiyadiduvom
aavinam engal anbu thai
kaalaiyil aalaya manigal muzhangum
kiligal kannan peyar paadum
sirumiyar ellam deviyin vadivam
siruvar anaivarum raamane

uzhaipaal vidiyai maatrum mannidhu
uzhaipin nokkam podunalame
tyagamum thavamum kavigal paatin
karuvaai amaiyum maanbithu
gangaiyai pole thooya gnanam
jeeva nadiyena paaindidum
sirumiyar ellam deviyin vadivam
siruvar anaivarum raamane

engal vaazkai eetram perave
endrum geethaiyai voduvom
ezhmaiyai neeka latchiya deepam
idhayangalile yetruvom
irudiyil engal vazhkaiyin vetkai
iraivan thiruvadi neelale
sirumiyar ellam deviyin vadivam
siruvar anaivarum raamane